Festersens opgavegenerator

Antal Opgavestilling
Aflæs fordoblingskonstant $T_2$ ud fra graf for eksponentiel sammenhæng $f(x)=b\cdot a^x$.
Bestem konstanterne $a$ og $b$ for den eksponentielle sammenhæng $f(x)=b\cdot a^x$, hvis graf går gennem to punkter.
Bestem konstanterne $a$ og $b$ for den potenssammenhæng $f(x)=b\cdot x^a$, hvis graf går gennem to punkter.